2g Tube-Type Ozone Generator
11.37
Power Supply Size :152*47*44mm
Ceramic Chip Size :160*51*55mm
lnput Voltage :220V/110v
Output Voltage :3.1kV
power :30W
Frequency :3khz
Quantity
Coming soon
Quantity
1
Coming soon